Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n ja 24§ mukainen tietosuojaseloste.

1. REKISTERINPITÄJÄ

Yritys: mMyynti Oy
Osoite: Karpalotie 18, 90820 Kello
Y-tunnus: 2713898-2
Puhelinnumero: 044 975 5355
Sähköpostiosoite: mmyynti@mmyynti.com

2. REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ

Yritys: mMyynti Oy
Nimi: Marko Heikkilä
Osoite: Karpalotie 18, 90820 Kello
Puhelinnumero: 044 320 6007
Sähköpostiosoite: info@mmyynti.com

3. REKISTERIN NIMI

mMyynti Oy-verkkokaupan asiakasrekisteri.

4. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Asiakasrekisteriä käytetään ainoastaan myyjän ja asiakkaan välisen asiakassuhteen hoitamiseen, kuten tilausten kirjaamiseen, toimittamiseen ja seurantaan sekä reklamaatioasioiden hoitoon. Asiakas voi luoda oman tilin verkkokauppaan tilauksen jättämisen yhteydessä tai verkkokaupan Oma Tili-toiminnon avulla, mikä helpottaa ja nopeuttaa tilauksen jättämistä sekä mahdollistaa asiakkaalle oman tilaushistorian seurannan. Tilauksen jättäminen ei edellytä oman tilin luomista verkkokauppaan.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Yrityksen nimi (Vain yritysasiakkaat)
Henkilön etu- ja sukunimi
Sähköpostiosoite
Postiosoite
Puhelinnumero
Tiedot käsitellyistä tilauksista
Käyttäjätunnus ja salasana (Vain oman tilin verkkokauppaan luoneet asiakkaat)

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET JA TIETOJEN SÄILYTYSAJAT

Asiakasrekisterin mukaiset tiedot tallennetaan tilauksen jättämisen yhteydessä tai kun asiakas luo tilin verkkokauppaan Oma Tili-toiminnolla. Tilauksen jättäminen ei edellytä oman tilin luomista verkkokauppaan.

Asiakasrekisteriin rekisteröityneiden tiedot poistetaan automaattisesti 3 vuoden kuluttua tilauksen jättämisestä. Oman tilin verkkokauppaan luoneiden asiakkaiden tietoja säilytetään asiakasrekisterissä toistaiseksi.

7. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan mMyynti Oy:n käytössä. mMyynti Oy luovuttaa yrityksen nimen, henkilön etu- ja sukunimen, sähköpostiosoitteen, postiosoitteen ja puhelinnumeron checkout.fi-maksunvälistyspalvelulle verkkomaksamisen yhteydessä ja Posti Oyj:lle tilauksen toimituksen yhteydessä.

mMyynti Oy luovuttaa tietoja viranomaisille lainsäädännön velvoittaessa.

8. TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Rekisterinpitäjä ei luovuta tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisteri sijaitsee kotimaisen luotettavan hosting-palveluja tuottavan yhtiön tarjoamalla suojatulla palvelimella. Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä sekä tiedostot on suojattu normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Verkkokaupan ja selaimen välinen tietoliikenne on salattu SSL-tekniikalla.

Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus liittyy.

10. REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Tarkastusoikeus

Asiakasrekisteriin rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot verkkokaupan Oma tili-toiminnolla tai ottamalla yhteyttä suoraan rekisterinpitäjään.

Oikaisuoikeus

Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, asiakasrekisteriin rekisteröitynyt voi korjata virheen verkkokaupan Oma tili-toiminnon avulla tai esittää rekisterinpitäjälle virheen korjaamista koskevan pyynnön.

Oikeus tietojen poistamiseen

Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään rekisteristä käyttäjän pyynnöstä ellei lainsäädäntö, avoimet laskut, keskeneräinen toimitus tai tuotevastuuasiat estä tietojen poistamista.

11. VERKKOSIVUJEN SEURANTA

Sivustolla kerätään verkkopalvelun käytöstä anonyymiä tilastotietoja palvelun kehittämisen tueksi. Palvelun käytöstä kerätään seuraavat tilastolliset tiedot:

  • kokonaiskävijämäärät
  • onko kävijä uusi vai tuleeko kävijä sivuille uudestaan
  • mistä verkko-osoitteesta käyttäjä on tullut
  • käytetyimmät hakusanat
  • suosituimmat sivut
  • käytetyimmät selainversiot
  • yleisimmät palveluntarjoajat

Verkkopalvelun kävijöistä ei kerätä henkilötietoja, joista yksittäinen kävijä voitaisiin tunnistaa. Tilastollisesti kerättyjä tietoja ei ole mahdollista yhdistää toisiinsa.

12. SÄHKÖPOSTIJÄRJESTELMÄN TIEDOT

Verkkokaupan sähköpostiosoitteeseen mmyynti@mmyynti.com lähetetyt tiedustelut, tilaukset, neuvontapyynnöt ja reklamaatiot sekä muut mMyynti Oy:n toimenpiteitä edellyttävät sähköpostiviestit säilytetään maksimissaan 24 kuukautta mMyynti Oy:n sähköpostipalvelussa. mMyynti Oy:n viralliseen käsittelyyn tarkoitetut viestit tulee lähettää edellä mainittuun sähköpostiosoitteeseen.

mMyynti Oy:n sähköpostin käyttöoikeus edellyttää käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain mMyynti Oy:n henkilökuntaan kuuluvalle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus liittyy.

13. LUOTTOKORTTI- JA MUUT MAKSUTIEDOT

mMyynti Oy ei vastaanota eikä käsittele luottokortti-, verkkopankkimaksu- tai muita maksutietoja. Checkout.fi-maksunvälityspalvelu huolehtii mMyynti Oy:n luottokortti- ja verkkopankkimaksujen sekä muiden maksujen välittämisestä. Checkout.fi-palvelu on osa OP-ryhmää. OP-ryhmä on yksi Suomen suurimmista finanssikonserneista (Lisätietoja OP-ryhmästä).

mMyynti Oy 22.12.2017